Ketanest infuus therapie

Een medicijn tegen overprikkeling van het zenuwstelsel.

Indien pijn langer bestaat en deze chronisch is geworden kunnen er veranderingen in het zenuwstelsel optreden. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom chronische pijn zo moeilijk te behandelen.

Als pijn chronisch wordt, kunnen er veranderingen optreden in de manier waarop het centrale zenuwstelsel pijnprikkels geleidt. De geleiding van pijnprikkels door het lichaam naar de hersenen is een complex proces. Zenuwen communiceren onderling of een pijnprikkel wordt doorgeven en ook hoe deze wordt doorgeven. Er zijn processen die de geleiding van de pijnprikkel kunnen remmen en processen die deze bevorderen. Als de prikkel uiteindelijk in de hersenen aankomt en wij de pijn gewaar worden, heeft het zenuwstelsel deze onderweg al bewerkt.

Bij de veranderingen die in het zenuwstel optreden bij chronische pijn, is de communicatie tussen deze zenuwcellen veranderd. Het zenuwstelsel wordt als het ware geprogrammeerd om pijnprikkels door te geven. Hierdoor wordt het zenuwstelsel veel gevoeliger voor pijnprikkels en er ontstaat overprikkeling. We noemen dit sensitisatie. Deze sensitisatie is een vorm van overprikkeling in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kunnen pijnklachten verergeren en kan er pijn blijven bestaan nadat de oorspronkelijke oorzaak is genezen. Bij sommige pijnsyndromen, zoals CRPS, treedt deze sensitisatie vaak al relatief snel op.

Ketamine is een stof die prikkelgeleiding in het centrale zenuwstelsel vertraagt. Het is een oud narcose middel, de toepassing bij pijnsyndromen is relatief nieuw. Het is gebleken dat toediening van ketamine bij diverse pijnsyndromen, een langdurig pijnstillend effect geeft. Het is vooral effectief bij pijn vanuit het centrale zenuwstelsel, zoals sensitisatie. Het mechanisme is nog niet helemaal begrepen, maar het lijkt er op dat de veranderde pijngeleiding zich hersteld. Het zenuwstelsel wordt als het ware gereset, voor wat betreft de pijngeleiding.

In de pijnbestrijding wordt ketamine met name langzaam toegediend, als infuus. Meestal in dagbehandeling gedurende zes tot acht uur. Door de langzame toediening vallen de bijwerkingen mee. Eventueel kunnen milde hallucinaties en verandering van het gehoor, evenwichtstoornissen en duizeligheid optreden. Deze verdwijnen ook weer vrij snel na de behandeling. Soms treden misselijkheid en braken op, hiervoor kunnen medicijnen worden gegeven.