Mijn website is online !

Een blog van Dr. Leon Ubags, pijnspecialist.

Zo ! Mijn website is nog niet lang niet klaar, maar nu wel online !

Ik ben al vele jaren werkzaam als anesthesioloog – pijnspecialist en merk dat er nog altijd veel onbekendheid is met het werk dat een pijnspecialist doet. Dat is jammer ! Vaak behandel ik patiënten die achteraf zeggen dat ze jaren eerder hadden moeten komen. Soms is het onbekendheid met wat we doen, soms is het angst voor de behandeling.

Ik heb veel lezingen gegeven over mijn vak, voor verschillend publiek. Ook dan blijkt vaak dat de mogelijkheden van pijnbestrijding relatief onbekend zijn. Het doel van deze website is dan ook in de eerste plaats informatief. Voor mijn eigen patiënten, maar ook voor andere geïnteresseerden. Er is informatie over pijn, pijnbehandelingen en een beetje over mijzelf. De website is nog lang niet af en er zal in de komende maanden steeds meer informatie verschijnen. Het is natuurlijk een soort hobby, naast een drukke praktijk, dus het gaat niet heel snel. Maar kom dus gerust over een tijdje nog eens terug ! Belangrijke vernieuwingen zal ik ook melden op mijn twitteraccount @Pijnspecialist.

Op deze website kunt u tevens mijn blog vinden. De blog zal wat persoonlijker zijn. Ik zal er vertellen over aan pijn gerelateerde zaken. Ik zal berichten over zaken die mij bezig houden en vertellen wat ik zo al meemaak in mijn praktijk. Ook actualiteiten zullen aan bod komen. Uiteraard zal ik belevenissen uit de praktijk dusdanig vertellen, dat patiënten niet herkenbaar zijn. Mocht u patiënt zijn bij mij en zichzelf toch op een voor u vervelende manier herkennen in één van mijn blogs, maak dit dan kenbaar aan mij. Ik zal de betreffende blog dan uiteraard op uw verzoek verwijderen.

Alle informatie op mijn website is met grote zorg samengesteld. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. Mijn website en blog zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als medisch advies. Heeft u medische klachten of vragen, neem dan contact op met uw eigen huisarts of behandelend medisch specialist.

De op deze website en in mijn blog geventileerde meningen, zijn persoonlijk en op eigen titel. Mijn mening hoeft niet overeen te komen met die van de zorginstellingen waar ik mijn werkzaamheden verricht.

Verder is de inhoud van website en blog mijn intellectueel eigendom. De inhoud mag niet worden overgenomen of gereproduceerd.